Приложение

Приложение на алармените системи

Алармените системи и модули, включени в този електронен каталог, са пригодени да ви уведомят незабавно в случай на вандализъм, пожар, изтичане на газ, наводнение, обир във вашият дом, вила или офис. Тези системи работят със GSM SIM карти и осигуряват незабавна връзка с 5 GSM номера когато се активира някой от илюстрираните сензори. Нашите алармени системи се контролират дистанционно (по телефон) и осигуряват денонощна охрана на вашетосемейство и/или бизнес. Инсталирането на тези системи се препоръчва в бизнес офиси/центрове, хотели, вили, обществени/жилищни сгради и др.

За поръчки посетете нашата страница - www.wolfalarms.com; а за дистрибуторски отстъпки ни пишете на info@wolfalarms.com или ни посетете в нашият офис - Бизнес център "Земята и хората", 35-27 Околовръстен път, ет.4, София - 1404.

Осигурете вашата сигурност, тази на вашето семейство и/или вашият бизнес!

Виктор Хаджиев
Изпълнителен директор,
Консорциум "Оупън Майнд"
35-27 Околовръстен път, 4ет.,
София - 1404; 0893519876
All rights reserved - Open Mind Trade Ltd.